TR EN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI

TÜRKOMP

TürKomp Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı, TÜBİTAK, KAMAG TARAL 1007 Programı tarafından 2008-2013 yılları arasında desteklenmiş olan “Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması” isim ve “107G208 numaralı” Ar-Ge projesinin ana çıktısıdır. Proje, ülkemiz coğrafyasında üretilen ve tüketilen işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlerin besin ögeleri bileşimlerinin ileri laboratuvar analiz teknikleri ile belirlenmesi ve baştan sona izlenebilir veri üretme-kullanma-yönetmeyi içeren özgün ve sürdürülebilir ulusal bir sistem kurulması esasına dayanmaktadır. Ülkesel düzeyde ve uluslararası standartlarda üretilmiş güvenilir veriye ulaşım olanağı sağlayan TürKomp’un sürdürülebilirliğine destek olma amacıyla firma üyelik sistemi kurulmuştur. Veri kullanıcılarının sistemde tespit ettikleri; sorun, görüş ve önerilerini içeren değerli geri bildirimler, temeli henüz atılmış olan ulusal sistemimizin iyileştirilmesinde kullanılabilecek önemli bir kaynak olarak nitelendirilmektedir.


PROJE HAKKINDA BİLGİ

Destek Programı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),

Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG), Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TARAL 1007)


Proje Adı-Numarası

Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması-107G208


Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi

01.12.2008-01.03.2013


Müşteri Kamu Kurumu

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı


Proje Yöneticisi/Yürütücüsü, Kurum/Kuruluşlar

Gül BİRİNGEN LÖKER, Proje Yöneticisi/Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Gıda Enstitüsü (GE)

Ahmet BUDAKLIER, Proje Yürütücüsü, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

Oya POYRAZOĞLU, Proje Yürütücüsü, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Başkanlığı


Proje Ekibi Kurum/Kuruluşlar

 • TÜBİTAK MAM, GE
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SÜMAE) Müdürlüğü
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, THSK, Tüketici Güvenliği ları Daire Başkanlığı, Ankara
 • T.C. Erzurum Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı
 • T.C. İstanbul Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, 1 no’lu Halk Sağlığı Laboratuvarı
 • T.C. İzmir Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı
 • T.C. Samsun Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı


Hizmet Alınan Kurum/Kuruluşlar

 • TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)
 • Üniversiteler: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü-Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı-Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü-İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ana Bilim Dalı-Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü-Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Proje Ekibi

TÜBİTAK MAM GE

T.C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
TAGEM

T.C. Sağlık Bakanlığı
THSK

Gül Biringen Löker

Birdem Amoutzopoulos

Mustafa Yaman

Senem Akkuş Çevikkalp

Semin Özge Özkoç*

Şenol Erdoğan

Tamer Işık

Fuat Arslan

Vedat Varlı

Muhlis Tekel

TAGEM

Ahmet Budaklıer*

Atilla Uyar*Bursa, Gıda Yem Kontrol
Merkez Araştırma Enstitüsü

Orhan Eren

Kader Çetin

Habil Umurİzmir, Gıda Kontrol Laboratuvarı
Müdürlüğü

Aysu Acar

Nazan Şarkaya SulançKonya, Gıda Kontrol Laboratuvarı
Müdürlüğü

M. Kürşat Işık*

Ersel Yeşil

Hüseyin Bülbül

Tuğba Gezgin

Sümeyye Karakuş*Diyarbakır, Gıda Kontrol
Laboratuvarı Müdürlüğü**

Düriye Yalçın Erkek*

Mehmet Hüseyinoğlu*

Ayhan Elmastaş*

Nurettin Işık*

Aydın Yıldız*Trabzon, SÜMAE

Sebahattin Kutlu

Gülsüm Balçık Mısır

Adnan Ertekin

Tüketici Güvenliği
Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ankara

Oya Poyrazoğlu

Osman Aykut*

Taner Okkalı*

Emin Elmacı*

Yıldırım Cesaretli*İzmir, Halk Sağlığı
Laboratuvarı

Beril İşçioğlu

Gülser Akbaş

Kenan Ersoy*

Semra Akçay*Samsun, Halk Sağlığı
Laboratuvarı

Hasan Altay

Hacer Ceyhan

İlknur Türker*Erzurum, Halk Sağlığı
Laboratuvarı

Demet Demirci Gültekin

Savaş Çalık*

Murat Öztürk*

Bahar Bayrak Atabek*

Leyla Akdağ*

Azize Alaylı Güngör*İstanbul, 1 no’lu Halk
Sağlığı Laboratuvarı

Çağrı Özalp

Nuran Başaran

Şebnem Gelgel Ünlü

TÜBİTAK BİLGEM BTE

Fikret Şanlı

Fırat KüçükAraştırmaya Katkıda Bulunanlar

 • TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü: Prof. Dr. Filiz Açkurt*, Dr. Erdal Ertaş, İlknur Demirtaş*, Bahar Topal*, Serhat Hekim, Ebru Çalı, Zübeyde Yel*, Dr. İncinur Hasbay*, Dilek Özkan*, Recep Er*, Dr. Hayrettin Özer, Dr. H. İmge Oktay Başeğmez*, Arif Selçuk, Basri Çırak, Dr. Bülent Karadeniz*, Yunus Kurtoğlu, Beslenme laboratuvarı 2009-2012 yılları stajyer öğrencileri.
 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü: Ünal Ekerbiçer, Tuncay Uçar, Abdullah Güzlek, Refik Delen.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul, 1 no’lu Halk Sağlığı Laboratuvarı: Yavuz Dedeoğlu, Gültekin Bilgin, Osman Şenadlı.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, THSK: Serdar Alp Subaşı, Mehmet Sıra.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı: Fazilet Göktürk, Babür İspirli.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı: Neslihan Özçile, Naime Yılmaz, Güneş Günhan, Semra Işıklı, Jülide Serdaroğlu, Sertaç Demircioğlu, Fatma Kırlı, Harun Akkurt.
 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü: Prof. Dr. Celal Er, Prof. Dr. Saime Ünver İkincikarakaya, Prof. Dr. Dilek Başalma.
 • Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü: Prof. Dr. Mükerrem Kaya, Doç. Dr. Nesimi Aktaş, Doç. Dr. M. İrfan Aksu, Yrd. Doç. Dr. Güzin Kaban.
 • Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü: Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu, Prof. Dr. Nebahat Sarı, Yrd. Doç. Dr. Bilge Yıldırım.
 • Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü: Prof. Dr. Şükran Çaklı.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü: Prof. Dr. H. Tanju Besler, Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu, Doç. Dr. Emine Akal Yıldız
 • İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı: Prof. Dr. Harun Aksu, Prof. Dr. Kamil Bostan, Doç. Dr. Özge Özgen Arun.
 • Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü: Prof. Dr. Mehmet Demirci, Prof. Dr. Osman Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Ömer Öksüz, Yrd. Doç. Dr. Bilal Bilgin, Yrd. Doç. Dr. İsmail Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Murat Taşan, Yrd. Doç. Dr. Binnur Kaptan, Yrd. Doç. Dr. Ümit Geçgel, Araş. Gör. A. Şükrü Demirci, Araş. Gör. H. Murat Velioğlu, Araş. Gör. Serap Duraklı Velioğlu, Araş. Gör. Kadir Gürbüz Güner.
 • Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü: Prof. Dr. İbrahim Erkoyuncu, Doç. Dr. Hülya Turan, Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kaya.

TÜBİTAK KAMAG Proje İzleyicileri

 • Prof. Dr. Semih Ötleş, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi.
 • Doç. Dr. Ahmet Küçükçetin*, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü.
 • Prof. Dr. Vural Gökmen*, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü.

 • *Projenin belirli bir aşamasında çalışmalara dahil olmuş veya ayrılmıştır. **Analiz verisi üretmemiştir.