TR EN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
TURKISH FOOD COMPOSITION DATABASE
ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI

TÜRKOMP

TürKomp, Turkish Food Composition Database, is the main output of R&D project titled 'Determination of National Food Composition and Formation of a Widely Available and Sustainable System (no: 107G208)' which was founded by TÜBİTAK, KAMAG, TARAL 1007 support programme between the years of 2008-2013. The project is based on the systematic determination of the nutrient content of animal and plant generic and processed foods produced and consumed in Turkey with advanced analyses techniques. During the project, a national system which is sustainable, original, and consisted of traceable data production-usage-and management was developed. A firm subscription system was established for supporting the sustainability of TürKomp while it provides reliable, nationally representative and standardised data. The valuable feedbacks of end users on TürKomp data will be appreciated as considerable information resource, while they will support to improve the system.


INFORMATION ABOUT THE PROJECT

Foundation

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK),

The Public Research Grant Committee (KAMAG) of Support Programme for Research Projects of Public Institutions (TARAL 1007)


Project Title - No

Determination of National Food Composition and Formation of a Widely Available and Sustainable System -107G208


Project Start - End Dates

01.12.2008-01.03.2013


Project Customer/ Public Body

T.R. Ministry of Food, Agriculture and Livestock


Organisational structure

Gül BİRİNGEN LÖKER, Project director/manager, TÜBİTAK Marmara Research Center (MRC), Food Institute (FI)

Ahmet BUDAKLIER, Project manager, T.R. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, General Directorate of Agricultural Research and Policy (GDAR)

Oya POYRAZOĞLU, Project manager, T.R. Ministry of Health, Turkey Public Health Association (THSK)


Project Team

 • TÜBİTAK MRC, FI
 • T.R. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR)
 • T.R. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Central Research Institute of Food and Feed Control, Bursa
 • T.R. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Diyarbakır Food Control Laboratory
 • T.R. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, İzmir Food Control Laboratory
 • T.R. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Konya Food Control Laboratory
 • T.R. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Central Research Institute of Fisheries, Trabzon
 • T.R. Ministry of Health, THSK, Head Department of Consumer Safety, Ankara
 • T.R. Erzurum Governorship, Head of Public Health, Public Health Laboratory
 • T.R. İstanbul Governorship, Head of Public Health, Public Health Laboratory (no.1)
 • T.R. İzmir Governorship, Head of Public Health, Public Health Laboratory
 • T.R. Samsun Governorship, Head of Public Health, Public Health Laboratory


Subcontractors

 • TÜBİTAK Informatics and Information Security Research Center (BİLGEM), Information Technologies Institute (ITI)
 • Universities: Ankara University Faculty of Agriculture Department of Field Crops, Atatürk University Faculty of Agriculture Department of Food Engineering, Çukurova University Faculty of Agriculture Department of Horticulture, Ege University Faculty of Fisheries Department of Seafood Processing Technology, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Department of Nutrition and Dietetics, İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine Department of Food Hygiene and Technology, Sinop University Faculty of Fisheries, Namık Kemal University Faculty of Agriculture Department of Food Engineering

Project People

TÜBİTAK MRC FI

T.R. Ministry of Food, Agriculture
and Livestock
GDAR

T.R. Health Ministry
THSK

Gül Biringen Löker

Birdem Amoutzopoulos

Mustafa Yaman

Senem Akkuş Çevikkalp

Semin Özge Özkoç*

Şenol Erdoğan

Tamer Işık

Fuat Arslan

Vedat Varlı

Muhlis Tekel

GDAR

Ahmet Budaklıer*

Atilla Uyar*Central Research Institute of Food
and Feed Control, Bursa

Orhan Eren

Kader Çetin

Habil Umurİzmir Food Control Laboratory

Aysu Acar

Nazan Şarkaya SulançKonya Food Control Laboratory

M. Kürşat Işık*

Ersel Yeşil

Hüseyin Bülbül

Tuğba Gezgin

Sümeyye Karakuş*Diyarbakır Food Control Laboratory**

Düriye Yalçın Erkek*

Mehmet Hüseyinoğlu*

Ayhan Elmastaş*

Nurettin Işık*

Aydın Yıldız*Central Research Institute of
Fisheries, Trabzon

Sebahattin Kutlu

Gülsüm Balçık Mısır

Adnan Ertekin

Head Department of
Consumer Safety, Ankara

Oya Poyrazoğlu

Osman Aykut*

Taner Okkalı*

Emin Elmacı*

Yıldırım Cesaretli*İzmir, Public Health
Laboratory

Beril İşçioğlu

Gülser Akbaş

Kenan Ersoy*

Semra Akçay*Samsun, Public Health
Laboratory

Hasan Altay

Hacer Ceyhan

İlknur Türker*Erzurum, Public Health
Laboratory

Demet Demirci Gültekin

Savaş Çalık*

Murat Öztürk*

Bahar Bayrak Atabek*

Leyla Akdağ*

Azize Alaylı Güngör*İstanbul, Public Health
Laboratory (no.1)

Çağrı Özalp

Nuran Başaran

Şebnem Gelgel Ünlü

TÜBİTAK BİLGEM ITI

Fikret Şanlı

Fırat KüçükProject Supporters

 • TÜBİTAK MRC Food Institute: Prof. Dr. Filiz Açkurt*, Dr. Erdal Ertaş, İlknur Demirtaş*, Bahar Topal*, Serhat Hekim, Ebru Çalı, Zübeyde Yel*, Dr. İncinur Hasbay*, Dilek Özkan*, Recep Er*, Dr. Hayrettin Özer, Dr. H. İmge Oktay Başeğmez*, Arif Selçuk, Basri Çırak, Dr. Bülent Karadeniz*, Yunus Kurtoğlu, Nutrition laboratories interns (years 2009-2012).
 • T.R. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Konya Food Control Laboratory: Ünal Ekerbiçer, Tuncay Uçar, Abdullah Güzlek, Refik Delen.
 • T.R. Ministry of Health, İstanbul, Public Health Laboratory (no.1): Yavuz Dedeoğlu, Gültekin Bilgin, Osman Şenadlı.
 • T.R. Ministry of Health, THSK: Serdar Alp Subaşı, Mehmet Sıra.
 • T.R. Ministry of Health, Erzurum Public Health Laboratory: Fazilet Göktürk, Babür İspirli.
 • T.R Ministry of Health, İzmir Public Health Laboratory: Neslihan Özçile, Naime Yılmaz, Güneş Günhan, Semra Işıklı, Jülide Serdaroğlu, Sertaç Demircioğlu, Fatma Kırlı, Harun Akkurt.
 • Ankara University Faculty of Agriculture Department of Field Crops: Prof. Dr. Celal Er, Prof. Dr. Saime Ünver İkinci Karakaya, Prof. Dr. Dilek Başalma.
 • Atatürk University Faculty of Agriculture Department of Food Engineering: Prof. Dr. Mükerrem Kaya, Assoc. Prof. Nesimi Aktaş, Assoc. Prof. M. İrfan Aksu, Assistant Prof. Güzin Kaban.
 • Çukurova University Faculty of Agriculture Department of Horticulture: Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu, Prof. Dr. Nebahat Sarı, Assistant Prof. Bilge Yıldırım.
 • Ege University Faculty of Fisheries Department of Seafood Processing Technology: Prof. Dr. Şükran Çaklı.
 • Hacettepe University Faculty of Health Sciences Department of Nutrition and Dietetics: Prof. Dr. H. Tanju Besler, Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu, Assoc. Prof. Emine Akal Yıldız.
 • İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine Department of Food Hygiene and Technology: Prof. Dr. Harun Aksu, Prof. Dr. Kamil Bostan, Assoc. Prof. Özge Özgen Arun.
 • Namık Kemal University Faculty of Agriculture Department of Food Engineering: Prof. Dr. Mehmet Demirci, Prof. Dr. Osman Şimşek, Assoc. Prof. Ömer Öksüz, Assist. Prof. Bilal Bilgin, Assist. Prof. İsmail Yılmaz, Assist. Prof. Murat Taşan, Assist. Prof. Binnur Kaptan, Assist. Prof. Ümit Geçgel, Assistant A. Şükrü Demirci, Res. Assist. H. Murat Velioğlu, Res. Assist. S. Duraklı Velioğlu, Res. Assist. K. Gürbüz Güner.
 • Sinop University Faculty of Fisheries: Prof. Dr. İbrahim Erkoyuncu, Assoc. Prof. Hülya Turan, Assistant Prof. Yalçın Kaya.

TÜBİTAK KAMAG Project Observers

 • Prof. Dr. Semih Ötleş, Ege University, Vice Rector (Faculty of Engineering Department of Food Engineering.
 • Assoc. Prof. Ahmet Küçükçetin*, Akdeniz University, Faculty of Engineering Department of Food Engineering.
 • Prof. Dr. Vural Gökmen*, Hacettepe University, Faculty of Engineering Department of Food Engineering.

 • *Involved or outgoing project staff in certain stages of the project. **Did not produce analytical data during the project.