TR EN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI

VERİ KULLANIM KOŞULLARI

TÜBİTAK aşağıda belirtilen genel ve özel nitelikteki Kullanım Koşulları'nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı’lar bakımından hüküm ifade edecektir. İşbu Web Sitesi'nde yer alan Veri tabanında/Kitapta/CD’de mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

 • Bu Veri tabanı/Kitap/CD 01.12.2008-01.03.2013 tarihleri arasında yürütülen "Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması" isimli ve "107G208 numaralı TÜBİTAK TARAL 1007", projesi ürünüdür.

 • İşbu Kullanım Şartları içerisinde hüküm bulunmayan hallerde 278 sayılı TÜBİTAK Kuruluş Kanunu, "1007 Kodlu TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Kamu Ar-Ge Projeleri Fikri Haklar Esasları" nda yer alan hükümler ve ilgisine göre ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

 • Kısaltmalar:

Web Sitesi: www.turkomp.gov.tr adresidir.

Veri Tabanı: TürKomp, Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı’dır.

Kitap: TürKomp, Gıda Kompozisyon Veri Kitabı'dır.

CD: TürKomp, Gıda Kompozisyon Veri CD'sidir.

 • Veri tabanı/Kitap/CD’de yer alan veriler proje kapsamında hazırlanmış örneklem planları, örneklem protokolleri ve örneklem prosedürü kullanılarak proje takvimi doğrultusunda toplanmış proje örneklerine aittir. Bu örnekler projede tanımlanmış veri üretme kıstasları doğrultusunda analiz edilmiştir.

 • Projede yer alan analiz verileri proje ortağı laboratuarlarca üretilmiş olup, tüm analiz yöntemlerine ait metot doğrulama ve ölçüm belirsizliği hesaplama raporları bulunmaktadır. Verilerin elde edildiği analiz yöntemlerinin, ölçüm belirsizliklerinin olduğu düşünülerek değerlendirme yapılması önerilmektedir.

 • Veri tabanında sunulan her türlü veri, makale, form, her türlü işleyiş dokümanı, açıklama ve prosedür sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlı olup, kişisel kullanıma yönelik herkesin erişimine açık ve aksi açıkça belirtilmediği sürece bedelsiz niteliktedir. Ancak söz konusu verilerin ticari amaçlı kullanılması durumunda TÜBİTAK ile ayrı bir sözleşme kapsamında ve ücret dâhil belirlenmiş özel koşullara uygun olarak kullanımı mümkündür.

 • Veri tabanında/Kitapta/CD’de yer alan veriler kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

 • Veri tabanında/Kitapta/CD’de yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, söz konusu verilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından TÜBİTAK’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

 • Veri tabanında/Kitapta/CD’nin içeriğinde yer alan her türlü veri, makale, form, her türlü işleyiş dokümanı, açıklama ve prosedür vb. materyallerin tüm fikrî ve sınaî mülkiyet hakları tescil koşulu olmaksızın TÜBİTAK’a aittir. Veri tabanında/Kitapta/CD’de yayınlanan ve TÜBİTAK’a ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallerin Veri tabanında/Kitapta/CD’de yer alması, kullanımları ile ilgili herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamazlar. Veri tabanında/Kitapta/CD’de kullanıma sunulan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek nitelikteki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.

 • Bu Veri tabanında/Kitapta/CD’deki bazı bağlantılar aracılığıyla, TÜBİTAK’ın üzerinde herhangi bir kontrol ve yetkiye sahip olmadığı üçüncü şahıslarca yönetilen internet sitelerine ulaşılmaktadır. TÜBİTAK belirtilen diğer internet sitelerindeki bilgilerin doğruluğu veya güncelliği ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığı gibi, anılan siteler yoluyla sağlanan veya ulaşılan hiçbir hizmet veya ürünü onaylamamakta, garanti etmemekte, bunların kullanılmasını teşvik veya tavsiye etmemektedir.

 • Veri tabanı/Kitap/CD eleştiri ve yorumlarınıza açıktır. Veri tabanı/Kitap/CD ile ilgili Tarafımıza yapılan iletilen tüm eleştiri ve yorumlar mülkiyetimizde olup, yayınlanabilir ya da kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılan eleştiri ve yorumlar Kullanıcı’ya herhangi bir hak vermediği gibi Kullanıcı’ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı da vermez.

 • Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

 • Resmî makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın TÜBİTAK sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, TÜBİTAK, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanmakla, Kullanıcı’lar ile TÜBİTAK arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, TÜBİTAK elektronik kayıtlarını delil olarak kabul etmektedir. Her türlü ihtilâfın hallinde Gebze Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar’ına göre çözülecektir.

Veri İçerik Kullanımı

 • TÜBİTAK’ın yazılı izni olmaksızın Veri tabanı/Kitap/CD içeriğindeki materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Ancak bilginin paylaşımı amacıyla içerikteki materyallerin bir kısmını veya tamamını aşağıdaki şartların yerine getirilmesi şartıyla, ticari olmayan amaçlarla Kullanıcı tarafından kullanılması mümkündür:

  1. Yazılı veya görsel içeriklerin hiçbir yerinde TÜBİTAK’ın yazılı izni olmadan değişiklik yapılamaz.

  2. Yazılı bir dokümanda Veri tabanında yer alan materyallerin kullanılması söz konusu ise, dokümanda kullanılan yazı boyutunda, açıkça görülebilir bir şekilde "TürKomp, Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı, versiyon 1.0 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, Gebze / Kocaeli, 2014. www.turkomp.gov.tr," ibaresinin yazılması zorunludur.

  3. Yazılı bir dokümanda Kitap’da yer alan materyallerin kullanılması söz konusu ise, dokümanda kullanılan yazı boyutunda, açıkça görülebilir bir şekilde "TürKomp, Gıda Kompozisyon Veri Kitabı, Biringen Löker. G., Budaklıer, A., Poyrazoğlu, O. (Ed) TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, Gebze / Kocaeli, 2014. " ibaresinin yazılması zorunludur.

  4. Yazılı bir dokümanda CD’de yer alan materyallerin kullanılması söz konusu ise, dokümanda kullanılan yazı boyutunda, açıkça görülebilir bir şekilde "TürKomp, Gıda Kompozisyon Veri CD’si, Biringen Löker. G., Budaklıer, A., Poyrazoğlu, O. (Ed) TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, Gebze / Kocaeli, 2014. " ibaresinin yazılması zorunludur.

  5. Veri tabanı/Kitap/CD’de yer alan materyallerin internette kullanılması durumunda, ilgili internet sayfasına, aşağıdaki örneklendiği üzere, en az sitede kullanılan normal yazı boyutunda, tıklanabilir bir bağlantı vermek zorunludur.
   Örnek Bağlantı Şekli: 1: Bu ...., .... veya .... turkomp.gov.tr sitesinden alınmıştır. (http://www.turkomp.gov.tr)
   Örnek Bağlantı Şekli 2: Kaynak: http://www.turkomp.gov.tr
 • Bu kullanım şartları ihlal edildiğinde TÜBİTAK, her türlü hukuki yola başvurma hakkını saklı tutar.