TR EN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Arpa, iki sıralı
 
  : 06.01.0006
  : Hordeum vulgare var. hekzastichon
  : Yemlik arpa
  : » Tahıl ve tahıl ürünleri
  : 5,83
  : 0,720

Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.

Bileşen Birim Ortalama Minimum Maksimum
Enerji   kcal 319  315  322 
Enerji   kJ 1333  1316  1348 
Su   g 9,85  9,18  10,40 
Kül   g 2,22  2,06  2,35 
Protein   g 9,75  9,39  10,20 
Azot   g 1,67  1,61  1,75 
Yağ, toplam   g 1,80  1,69  1,91 
Karbonhidrat   g 55,29  54,48  56,33 
Lif, toplam diyet   g 21,09  20,42  22,07 
Lif, suda çözünür   g 2,91  2,51  3,17 
Lif, suda çözünmeyen   g 18,18  17,30  18,90 
Nişasta   g 45,54  40,43  50,95 
Sakaroz   g 0,10  0,06  0,12 
Glukoz   g 0,09  0,07  0,10 
Fruktoz   g 0,24  0,08  1,00 
Laktoz   g 0,00  0,00  0,00 
Maltoz   g 0,11  0,00  0,20 
Tuz   mg 139  25  202 
Demir, Fe   mg 3,67  1,11  4,65 
Fosfor, P   mg 300  244  403 
Kalsiyum, Ca   mg 45  32  65 
Magnezyum, Mg   mg 132  109  224 
Potasyum, K   mg 518  489  556 
Sodyum, Na   mg 56  10  81 
Çinko, Zn   mg 2,57  2,09  4,04 
Selenyum, Se   µg 5,2  0,0  9,2 
Tiamin   mg 0,158  0,128  0,182 
Riboflavin   mg 0,109  0,098  0,115 
Niasin eşdeğerleri, toplam   NE 6,987  6,718  7,362 
Niasin   mg 4,473  4,226  4,623 
B-6 vitamini, toplam   mg 0,253  0,239  0,272 
Folat, gıda   µg 24  16  32 
Triptofan   mg 151  134  174 
Treonin   mg 197  170  208 
Izolosin   mg 379  344  446 
Lösin   mg 733  655  819 
Lizin   mg 499  436  604 
Metiyonin   mg 227  158  270 
Sistin   mg 145  117  178 
Fenilalanin   mg 551  504  610 
Tirozin   mg 339  307  374 
Valin   mg 474  358  564 
Arjinin   mg 286  224  365 
Histidin   mg 162  118  252 
Alanin   mg 397  314  446 
Aspartik asit   mg 477  297  741 
Glutamik asit   mg 1970  1456  2602 
Glisin   mg 423  363  526 
Prolin   mg 1221  559  1532 
Serin   mg 293  218  453