TR EN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Berlam
 
  : 04.01.0003
  : Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
  :
  : » Balık ve su ürünleri
  : 6,25
  : 0,700

Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.

Bileşen Birim Ortalama Minimum Maksimum
Enerji   kcal 78  74  81 
Enerji   kJ 328  310  339 
Su   g 79,87  78,80  80,30 
Kül   g 1,52  1,37  1,60 
Protein   g 17,76  16,88  18,81 
Azot   g 2,84  2,70  3,01 
Yağ, toplam   g 0,82  0,39  1,49 
Karbonhidrat   g 0,00  0,00  0,00 
Tuz   mg 266  228  288 
Demir, Fe   mg 0,38  0,23  0,54 
Fosfor, P   mg 205  152  251 
Kalsiyum, Ca   mg 42  37  46 
Magnezyum, Mg   mg 30  21  40 
Potasyum, K   mg 332  286  404 
Sodyum, Na   mg 107  91  115 
Çinko, Zn   mg 0,28  0,15  0,42 
Iyot, I   µg 14,52  11,99  15,96 
Selenyum, Se   µg 18,7  17,0  21,8 
Tiamin   mg 0,118  0,110  0,131 
Riboflavin   mg 0,079  0,052  0,113 
Niasin eşdeğerleri, toplam   NE 7,222  5,827  9,228 
Niasin   mg 3,518  2,611  4,764 
B-6 vitamini, toplam   mg 0,344  0,287  0,441 
B-12 vitamini   µg 2,16  1,75  2,92 
Yağ asitleri, toplam doymuş   g 0,211  0,083  0,451 
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış   g 0,190  0,070  0,415 
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış   g 0,149  0,093  0,204 
Yağ asidi 4:0 (bütirik asit)   g 0,000  0,000  0,000 
Yağ asidi 6:0 (kaproik asit)   g 0,000  0,000  0,000 
Yağ asidi 8:0 (kaprilik asit)   g 0,000  0,000  0,000 
Yağ asidi 10:0 (kaprik asit)   g 0,000  0,000  0,000 
Yağ asidi 12:0 (laurik asit)   g 0,000  0,000  0,000 
Yağ asidi 14:0 (miristik asit)   g 0,037  0,013  0,091 
Yağ asidi 15:0 (pentadesilik asit )   g 0,002  0,001  0,004 
Yağ asidi 16:0 (palmitik asit)   g 0,130  0,051  0,277 
Yağ asidi 17:0 (margarik asit)   g 0,004  0,002  0,006 
Yağ asidi 18:0 (stearik asit)   g 0,032  0,011  0,069 
Yağ asidi 20:0 (araşidik asit)   g 0,004  0,003  0,007 
Yağ asidi 22:0 (behenik asit)   g 0,001  0,000  0,002 
Yağ asidi 24:0 (lignoserik asit)   g 0,001  0,000  0,003 
Yağ asidi 14:1 n-5 cis (miristoleik asit)   g 0,000  0,000  0,000 
Yağ asidi 16:1 n-7 cis (palmitoleik asit)   g 0,047  0,005  0,122 
Yağ asidi 18:1 n-9 cis (oleik asit)   g 0,114  0,050  0,238 
Yağ asidi 18:1 n-9 trans (elaidik asit)   g 0,024  0,012  0,045 
Yağ asidi 20:1 n-9 cis   g 0,002  0,001  0,004 
Yağ asidi 22:1 n-9 cis (erüsik asit)   g 0,000  0,000  0,000 
Yağ asidi 24:1 n-9 cis   g 0,003  0,001  0,005 
Yağ asidi 18:2 n-6 cis,cis   g 0,014  0,007  0,022 
Yağ asidi 18:3 n-3 all-cis   g 0,008  0,003  0,013 
Yağ asidi 18:3 n-6 all-cis   g 0,004  0,001  0,008 
Yağ asidi 20:4 n-6 all-cis   g 0,006  0,003  0,008 
Yağ asidi 20:5 n-3 all-cis   g 0,033  0,020  0,043 
Yağ asidi 22:6 n-3 all-cis   g 0,083  0,053  0,116 
Kolesterol   mg 61  55  71 
Triptofan   mg 222  193  268 
Treonin   mg 1170  962  1422 
Izolosin   mg 612  564  722 
Lösin   mg 1151  971  1466 
Lizin   mg 1691  1279  2331 
Metiyonin   mg 525  460  600 
Sistin   mg 241  162  353 
Fenilalanin   mg 621  471  847 
Tirozin   mg 469  391  557 
Valin   mg 647  528  815 
Arjinin   mg 703  242  1117 
Histidin   mg 610  442  906 
Alanin   mg 660  266  1083 
Aspartik asit   mg 1438  1196  1664 
Glutamik asit   mg 2480  1993  2915 
Glisin   mg 853  703  1075 
Prolin   mg 1115  583  1764 
Serin   mg 861  677  1069